Från sjukvård till flygskatt – förslagen i riksdagen

Utveckla en strategi mot förfalskade läkemedel.

Margareta Cederfelt (M)

Varje år skriver riksdagens ledamöter flera tusen politiska förslag, så kallade enskilda motioner. Förslagen ger en bild av vad politikerna, på ett personligt plan, engagerar sig för.

Vi har kategoriserat alla förslag under perioden 2014-2017.
Välj ett ämne, parti eller politiker.

Laddar…

Olika partikulturer

Större partier skriver av naturliga skäl fler enskilda motioner. Så här ser de absoluta sifforna ut parti för parti.

Parti

Antal

Moderaterna4640

Socialdemokraterna2401

Sverigedemokraterna1711

Centerpartiet1005

Kristdemokraterna657

Liberalerna594

Miljöpartiet527

Övriga87

Vänsterpartiet10

Antal enskilda motioner per parti under perioden 2014-2017.

Men antalet ledamöter är inte det enda som avgör. Vi frågade partierna hur de själva ser på möjligheten att skriva enskilda motioner. Så här svarade några av dem.

Datastory frågar partierna

Hur ser ni på arbetet med enskilda motioner?

Utöver enskilda motioner kan politikerna även skriva motioner tillsammans med sina partikollegor eller med andra partier, så kallade kommitté- eller partimotioner.

För partierna i regeringsställning är sådana gemensamma motioner ovanliga. Regeringen har andra verktyg tillhands för att driva igenom partipolitiken. Men för deras enskilda ledamöter kan motionsverktyget fortfarande vara en viktig plattform för att ta upp hjärtefrågor.

Typ av motioner per parti

Enskilda

Kommitté

Parti

Flerparti

S och MP (som är i regeringsställning) skriver nästan bara enskilda motioner.

S

MP

M

SD

C

KD

L

V

Källa: Sveriges riksdag

Ämnen som engagerar

Vi har delat upp förslagen i olika ämnesområden baserat på förekomsten av nyckelord. Sjukvård och immigration är två vanliga ämnen. Utforska skillnaderna själv – kan du hitta partierna som ofta skriver om jakt och cykling?

Antal förslag

Data och metod

Vi hämtade alla motioner från 2014 och framåt från riksdagens webbsida för öppna data. Varje motion innehåller ett eller flera yrkanden. Efter att ha sorterat bort alla tillbakadragna dokument återstod 13 000 motioner med sammanlagt 15 000 förslag.

För att göra förslagen mer läsbara har vi gjort vissa justeringar i texterna. Återkommande formuleringar som "Riksdagen tillkännager för regeringen..." har tagits bort. Vissa grammatiska förändringar har också gjorts. Förslag som inleds med "Revidering av" har exempelvis skrivits om till "Revidera".

Ämnesindelningen har skett i två steg. Varje motion hänvisas till ett av riksdagens 15 utskott, alla med olika ansvarsområden. Försvarsutskottet behandlar till exempel både militära frågor och elsäkerhet. Vi har identifierat ett antal nyckelord som signalerar vilken underkategori ett visst förslag tillhör, och grupperat förslagen därefter. I de fall där inget nyckelord påträffas har förslaget blivit kategoriserat som "Övrigt".

All dataanalys och bearbetning har gjorts i programmeringsspråket Python.